Επικοινωνία

Στοιχεία Εταιρείας

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: STAR PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αρ.ΓΕΜΗ: 152577617000
ΕΔΡΑ: ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1000,00€
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ: STAR AE ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διεύθυνση

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ, 321 00

Email

info@starproduction.gr